Underlagspapp YAP 2200

  • Erbjudande
  • Ordinarie pris 359 kr


Mått: 1x10,5 m, skarvbredd 80 mm

Underlagspapp YAP 2200 består av en polyesterstomme belagd med bitumen. Ytan är belagd med sand på ovan- och undersidan.

Produkten har klisterkant försedd med påmonterad folietejp som ska dras av vid montering. Används som vattenavledande skikt av byggpapp på fast underlag av trätak (råspont, plywood etc). enl. AMA Hus, JSC.11. Produkten kan användas under betong-, tegelpannor, plåt och bandtäckning från 14º taklutning och uppåt. Underlagstäckning som läggs i fallriktningen, där huvudtäckningen inte monteras omgående, skall det påföras godkänt skarvhjälpmedel (t.ex. skarvklister för takpapp) i skarvarna. Rekommenderad pappspik: 2,8 x 20 mm, varmförzinkad. Vid montering på gammal täckning: 2,8 x 35 mm. På tak med läktkonstruktion, takpannor och plåttak, skall ströläkt monteras i samband med underlagstäckningen för att säkra mot vindlaster. Yttäckning skall läggas inom 3 månader. Montering skall utföras enligt aktuell AMA Hus. Se egen monteringsanvisning för mer information. Pappen ska lastas och lagras stående. Vid temperatur lägre än +5°C förvaras ULTIPRO underlagspapp YAP 2200 minst ett dygn i uppvärmt utrymme före utläggningen. Rullar tas ut från varmlagret efterhand som de skall användas. Max lagringshöjd: 2 pallar.

Pris per rulle.