FOGSKUM ALL SEASON HAND (750ml)

  • Erbjudande
  • Ordinarie pris 163 kr


Avsett för tätning och isolering i hus, båtar, husvagnar etc. Mellan karm/vägg, vägg/golv, tak samt vid rörgenomgångar.

Snabbhärdande polyuretanskum som kan användas vid temperatur ner till -10°C. Vid applicering expanderar skummet kraftigt och bildar ett halvhårt fyllnadsskum. Skummet har i härdat tillstånd huvudsakligen slutna celler och ger en utomordentlig värme - och ljudisolering. Fäster mot de flesta byggnadsmaterial (även fuktiga). Utrustad med kombiventil vilket göra att man kan använda samma produkt med eller utan pistol. Den bidrar till bra innemiljö – M1 klassad och luktfri. Förbättrad miljöprofil – mjukgörare utan klorparrafin. Åldringsbeständigheten är god, får inte permanent utsättas för UV-ljus efter applicering. Fullt härdad: ca 12 timmar, vid 23°C. ca 24 timmar, vid 5°C. Krympning: max 2 %. Ljudisolerande: ca 60 dB. Max. arbetstemperatur: 30°C (fogytor/klimat). Tillåten fogrörelse: ±5 %. Skinnbildningstid: ca 12 min. 

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD