FOGSKUM CARE SEAL (500ml) BOSTIK

  • Erbjudande
  • Ordinarie pris 504 kr


Används i första hand där krav ställs på ett arbetsmiljöanpassat fogskum. Används för montering och tätning runt fönster, dörrkarmar, vägg/golv.

Care Seal är av typen 1-komponent silanterminerad polymer. Den har goda termiska och akustiska egenskaper samt ingen krympning eller efterexpansion. Care Seal fungerar som ett standardskum och kan användas vid fyllning och isolering av hålrum mellan byggnadsdelar även till rörgenomföringar. Care Seal fungerar utmärkt på underlag som gipsskivor, spånskivor, betong och putsväggar samt målade på underlag. Fäster ej mot polyeten och silikon. Färg: Vit. Härdning/härdtid: Klibbfri efter ca 10 min, kan bearbetas efter 1,5-2 h. Arbetstemperatur: 0°C till 30°C. Förpackningens temperatur bör vara 20°C. Tillåten fogrörelse: ±5 %. Temperaturbeständighet: -40°C till 80°C. Åldringsbeständigheten är mycket god. Uthärdat skum är inte UV-beständigt och måste skyddas mot direkt solljus. Skaka behållaren noga innan användning, minst 15-20 gånger. Vid applicering måste flaskan hållas upp och ner. Bästa skumningsresultat uppnås vid lätt fuktade ytor på exempelvis trä, betong och sten. På täta, ej sugande material måste ytorna vara torra.

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

BYGGVARUDEKLARATION