STAKETRIBBA / STAKETLÄKT

  • Erbjudande
  • Ordinarie pris 68 kr


Byggnadsvirke främst avsett för byggnadsändamål. Fyra sågade sidor. Läkt används företrädesvis som underlag för takpannor eller staketbrädor. Impregnerad NTR AB för montering ovan mark.