Weber golvbruk 319 Fin (25KG)

  • Erbjudande
  • Ordinarie pris 169 kr


Snabbhärdande cementbruk för golv som ger liknande struktur som avjämningsmassor vilket innebär att ytan inte behöver finspacklas. Skikttjocklek 15-100 mm.

För underlag av betong, sten och keramik. Materialet levereras som torrbruk bestående av lågalkaliskt blandcement, natursand, kompletterande bindemedel och tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är fuktskadestabil. Floor 319 är lämplig för användning i bostäder, våtrum, kontor och offentlig miljö inomhus där särskilda krav ställs på god ytstyrka och snabbhet. Skikttjocklek 15-100 mm. Floor 319 kan användas i flytande konstruktion med minsta skikttjocklek 40 mm upp till 10 m2 yta.

Pris per säck.