Snabbslipssats Floor 318 (Grov) 25KG

  • Erbjudande
  • Ordinarie pris 155 kr


Snabbhärdande golvbruk som ger en något grövre struktur än avjämningsmassor. För underlag av betong, sten och keramik. Skikttjocklek 20-150 mm.

Ytan har behov av att primas och finspacklas före mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement och kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är slagg- och kaseinfri samt fuktskadestabil. Floor 318 är lämplig för användning i bostäder, våtrum, kontor och offentlig miljö inomhus där särskilda krav ställs på snabb ythållfasthet för tidig mattläggning. Skikttjocklek 20-150 mm. Floor 318 kan även användas i flytande konstruktion med minsta skikttjocklek 40 mm upp till 10 m2 yta.

Pris per säck.