SKYDDSPAKET (REFILL) CEDERROTH

  • Erbjudande
  • Ordinarie pris 87 kr


Refill till Stora Första-hjälpen-stationen AK-490920.Cederroth Skyddspaket är ett hjälpmedel för att ge mun-till-mun-andning på rätt sätt samtidigt som det minskar risken för kontakt mellan hjälpare och skadad. Cederroths andningsmask är försedd med backventil. På skyddsduken finns tydliga instruktioner i färg.
Innehåll: 
o 1 st andningsmask med backventil
o 4 st handskar
o 2 st Savett Safety Skin Cleanser (innehåller 70% alkohol).