PULVERSLÄCKARE 6KG

  • Erbjudande
  • Ordinarie pris 536 kr


Brandsläckare för typ A-brand, dvs brand i trä, tyg och papper samt B-brand, dvs brand i brännbara vätskor som bensin, olja, lösningsmedel, lacker samt plaster.

Den är även godkänd för typ C-brand, dvs gasbrand. Släckmedlet leder inte elektricitet varför de utan personskaderisk även kan användas i elektriska utrustningar. Housegards pulversläckare täcker därigenom alla användningsområden. Lämpliga för person- och lastbilar, truckar och nöjesbåtar, industrier, lantgårdar, verkstäder, lagerlokaler, byggnadsplatser, panncentraler, bensinstationer, garage, villor och fritidshus. Den är dessutom mycket lämplig för fordon som transporterar farligt gods eftersom den uppfyller kraven i ADR-S. Ventilen är försedd med manometer som visar trycket i släckaren, dvs talar om ifall släckaren är funktionsberedd eller måste laddas om, samt säkerhetsanordning som skyddar behållaren mot övertryck. Bärhandtaget är kombinerat med avtryckaren, vilket innebär att man med samma hand både bär släckaren och manövrerar ventilen. Strålen stängs genast av när avtryckaren släpps. Släckarna levereras med upphängningsanordning. Certifierad enligt SS-EN3.