Lättbetongskruv Protec (Gunnebo)

  • Erbjudande
  • Ordinarie pris 0 kr


Skruva utan förborrning rakt ner i det porösa stenmaterialet. Använd en lågvarvig borrmaskin.

Undvik att dra skruven för hårt. då finns risk att gängan släpper från lättbetongen. Om det sker bör ett nytt montage göras. Minsta förankringsdjup i underlaget ska vara 60 mm.