Isola Kallasfalt

  • Erbjudande
  • Ordinarie pris 108 kr


Lättstruken asfaltlösning som ger en fukt- och vattenavvisande yta på husgrunder och betongytor ovan och under jord. Svart.

Kan även användas som skydd på järn- och plåtkonstruktioner under mark. Utspädd med 10–20% lacknafta kan Kallasfalt även användas som grundstrykning på uttorkad takpapp. Underlaget skall vara torrt och rengjort. Nyputsad yta skall primas först med Isola Kallasfalt utspädd med 20% lacknafta. Därefter strykes en gång med outspädd Kallasfalt. Appliceras med tjärborste eller roller.