Golvbruk Floor 120 Reno DR (20KG)

  • Erbjudande
  • 314 kr
  • Ordinarie pris 372 kr


Floor 120 Reno DR är en dammreducerad, självtorkande, fiberförstärkt och pumpbar avjämningsmassa för golv.

Produkten levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri. Floor 120 uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen, BVB. Floor 120 Reno rekommenderas inomhus för renovering av bostäder, kontor och offentlig förvaltning där behov finns för korta torktider. Den kan med fördel användas till el- alternativt vattenburet värmegolv. Produkten har ett brett användningsområde och är även lämpad för läggning på underlag såsom brädgolv, underlag med låg ythållfasthet och luftspaltbildande matta. Se Weber navigator för konstruktionslösningar. Skikttjocklek 4-50 mm.

Pris per säck.

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

BYGGVARUDEKLARATION