FOGSKUM (BRAND) BOSTIK FIRE BOND 2-K PRO (400ml)

  • Erbjudande
  • Ordinarie pris 360 kr


Snabbhärdande brandklassat fogskum. 

BOSTIK FIRE BOND 2-K PRO

Tätning av fogar i brandavskiljande byggnadsdelar samt genomföringar av kabel, stålrör och ventilationstrummor
genom massiva byggnadsdelar av betong eller lättbetong. 

UNDERLAG 

Betong och lättbetong, stål, trä.

TEKNISK DATA

Härdtid: Klibbfri efter ca 5-7 min, kan bearbetas efter ca 10 min
Tillåten fogrörelse: ± 5%
Övermålningsbar: Ska övermålas med brandskyddsfärg.

PRODUKTDATA
Färg: Rödaktig
Volym: 0,4 ltr

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD

BYGGVARUDEKLARATION