Finja 100 Primer

  • Erbjudande
  • Ordinarie pris 131 kr


Avsedd för förbehandling av de flesta vanligt förekommande underlagen inom byggnation, så som betong, trä, lättbetong och klinker.

 

Finja Primer är en vattenspädbar, icke diffusionstät, dispersion. Produkten har hög vatten- och alkalibeständighet, vilket säkerställer en god vidhäftning. Den bildar även en film som tätar luftporer och därmed minskar risken för blåsbildning i avjämningsmassan. Vid användning ökar flytförmågan samtidigt som damm binds och utläggning av handspackel underlättas. Finja Primer är dessutom vattenskadestabil, vilket innebär att avjämningsmassan behåller en mycket god vidhäftning gentemot underlaget även om en vattenskada uppstår. Späds på arbetsplatsen till rekommenderad koncentration.