Expanderbetong EXM 702 Fin (20KG)

  • Erbjudande
  • 136 kr
  • Ordinarie pris 175 kr


Expanderbetong fin är en certifierad torrbetong. Avsedd för undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av brolager, stål- och betongpelare, räckesståndare m.m.

Expanderbetong Fin är en certifierad torrbetong. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättrinnande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk. Expanderbetong Fin ger normalt god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementrika bruk normalt bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Ingjutningsgods av obehandlad aluminium får ej användas. Förzinkat ingjutningsgods skyddsmålas i den del som skall ingjutas. Expanderbetong Fin ger normalt god täthet och därmed hög beständighet mot yttre påverkan från t ex tvättmedel, lättare syraangrepp, saltlösningar och liknande. Produkten uppfyller krav på undergjutnings och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning och är P-märkt enligt CR 059.

Pris per säck.