Cellplast S80

  • Erbjudande
  • Ordinarie pris 345 kr


För isolering av platta på mark. betong element. lättfyllnad. väggar och tak.

Cellplast av expanderad vit polystyren. EPS. är ett högvärdigt isolermaterial. som i sin färdiga form består av små slutna luftceller. Korttidslast 80 kPa. långtidslast 24 kPa.