ALCRO HANDSPACKEL PLUS

  • Erbjudande
  • Ordinarie pris 225 kr


Det här är ett medelgraderat lättspackel för allsidig användning inomhus. Spacklet är avsett för skarvspackling med remsa, ispackling samt bredspackling av puts, betong, lättbetong och skivmaterial. Handspackel Plus är lättarbetat, smidigt, fyller bra och ljusgrått till färgen. Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963. GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft. SPACKLA Spacklet appliceras normalt för hand med en spackelspade som är avsedd för den här sortens spackel. Spackla inte vid lägre temperatur än +5°C. Använd skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd. När du slipat bör du damma av ytan innan du målar eller tapetserar. Om du ska tapetsera bör du förlimma spackelytan.

KULÖR Ljusgrå GROVLEK Normal TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET Yttorr ca 2 timmar, genomtorr efter ca 1 dygn 1 LITER RÄCKER TILL 1 m2 (Vid skarv-och bredspackling vid 1mm skikttjocklek) VERKTYG RENGÖRES MED Vatten VERKTYG Stålspackel BINDEMEDEL Sampolymerdispersion

ANVÄNDNING Spackling av väggar och tak

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

BYGGVARUDEKLARATION

PRODUKTBLAD

SÄKERHETSDATABLAD