MILJÖ

Vår ambition är att tillhandahålla ett överlägset erbjudande kring leveranser av byggmaterial och hyrmaskiner i Stockholm på ett sätt som underlättar arbetet och ökar produktiviteten för alla våra kunder.

I det erbjudandet ingår att våra leveranser optimeras för att bli så klimatvänliga som möjligt. Vi har 100% klimatkompenserade transporter såväl som fordon som klarar HVO vilket är fossilfritt och förnybart bränsle vilket ger en mindre klimatpåverkan än en elbil.

De utsläpp som ändå genereras klimatkompenseras genom stöd till certifierade projekt inom CDM, Gold Standard och Plan Vivo samt är utformade för att på olika sätt minska utsläppen av växthusgaser globalt. 

Förutom minskade klimatutsläpp så förnyar vi också vår bilpark var tredje år för att säkerställa ett så bra miljöbeslut som möjligt för våra leveranser. Strävan är att använda det minst miljöpåverkande drivmedlet vid varje upphandling.

Varje genomförd leverans hos Byggbudet.se sparar i snitt två andra tack vare vårt unika service erbjudande.

Skicka din förfrågan på order@byggbudet.se