LAGER SERVICE

Problemen med att hålla en effektiv lagerhållning på byggarbetsplatsen kan vara många. Likaså kan det vara utmanande att koordinera mottagandet av flera olika leveranser på olika tider. Om du vill försäkra dig om att alltid ha ditt material tillgängligt och att ingenting fattas när du behöver det - så kan du använda dig av vår lagerservice. Denna tjänst erbjuds oberoende av om du köpt material av oss eller annan leverantör.

Vi erbjuder tillfällig lagring inomhus i varmlager och kör ut ditt material på begäran i de volymer du vill ha "just in time". Effektivt och smidigt. På detta sätt slipper du ha för stora lager på byggarbetsplatsen vilket ofta medför en ökad risk för skador och svinn. Likaså ökar produktiviteten till följd av att mindre tid går åt att flytta och hantera material på byggarbetsplatsen.

Vår lagerservice erbjuder allt från enstaka pallplatser på dygnsbasis, till hundratals kvadratmetrar. En tjänst som i kombination med våra transportlösningar skapar effektiva och hållbara "sista milen leveranser" i Stockholm. Tjänsten offereras mot förfrågan.

Skicka din förfrågan på order@byggbudet.se