LOGISTIKTJÄNSTER


Vi erbjuder godsmottagning samt tillfällig lagring inomhus i varmlager och kör ut ditt material på begäran i de volymer du vill ha "just in time". Effektivt och smidigt. På detta sätt slipper du ha för stora lager på byggarbetsplatsen vilket ofta medför en ökad risk för skador och svinn. Likaså ökar produktiviteten till följd av att mindre tid går åt att flytta och hantera material på byggarbetsplatsen.


Skicka din förfrågan på order@byggbudet.se